07 XI2018

BSW z kartą Erasmus

Bydgoska Szkoła Wyższa przystąpiła do programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji na lata 2014-2020. Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, przyznana uczelni przez Komisję Europejską, uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które Bydgoska Szkoła Wyższa będzie realizowała w nowym programie edukacyjnym Unii Europejskiej Erasmus+.

Jednym z najważniejszych celów programu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu edukacji i szkoleń, a także umożliwienie uczestnikom programu zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.

Jako uczestnicy programu Erasmus+  realizować będziemy projekty w zakresie  międzynarodowej współpracy uczelni, a zwłaszcza wymiany studentów.