18 XII2019

BSW partnerem Karty Dużej Rodziny

Bydgoska Szkoła Wyższa dołączyła do grona partnerów ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Członkowie rodzin z przynajmniej trójką dzieci, posiadający Kartę Dużej Rodziny upoważnieni są do otrzymania zniżki w opłatach czesnego. W przypadku podjęcia studiów w naszej Uczelni osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny otrzymają zniżkę w opłatach czesnego w wysokości 10% przez cały okres trwania studiów na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia, a także na studiach podyplomowych.