06 XI2019

Budownictwo z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na następne 6 lat

Budownictwo

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku budownictwo prowadzone w Bydgoskiej Szkole Wyższej otrzymały wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzoną uchwałą nr 803/2019 z dnia 24 października 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wszystkie 10 kryteriów oceny uznano za spełnione, w związku z tym, następna akredytacja odbędzie się w roku akademickim 2025/2026.

Polska Komisja Akredytacyjna stwierdziła, że proces kształcenia realizowany w Bydgoskiej Szkole Wyższej umożliwia studentom kierunku budownictwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia.

Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie i potwierdzenie prawidłowego rozwoju uczelni oraz zapewnienie studentom odpowiedniego wykształcenia w zakresie budownictwa.