13 VII2020

Bydgoska Szkoła Wyższa z najlepszymi życzeniami dla Ks. Kan. Ryszarda Pruczkowskiego

Ks. Kan. Ryszardowi Pruczkowskiemu

  

Z najserdeczniejszymi życzeniami

z okazji Jubileuszu 45-lecia święceń kapłańskich

 

Założyciel Jan Skotarczak, Rektor Włodzimierz Majewski

 i społeczność akademicka Bydgoskiej Szkoły Wyższej