10 V2018

Dr Oleg Poliszczuk nt. Gospodarki energetycznej.

W dniu 9 maja, w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej odbył się wykład nt. Gospodarki energetycznej w dobie XXI w. Wykład prowadził dr inż. Oleg Poliszczuk Kierownik Katedry Maszyn i Aparatów, Narodowego Uniwersytetu w Chmilenickim na Ukrainie, z którym Bydgoska Szkoła Wyższa współpracuje na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej. W wykładzie uczestniczyli studenci kierunków: Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka. W trakcie Wykładu dr Poliszczuk zaprezentował jak wygląda sytuacja energetyczna na Ukrainie i w jakim kierunku następuje rozwój sektora energetycznego. Prezentowana tematyka wykładu wywołała ożywioną dyskusje nt. roli Odnawialnych Źródeł Energii w budowaniu niezależności energetycznej Ukrainy.