17 XII2018

Dyplomatorium 2018

W dniu 15 grudnia blisko pół tysiąca absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Bydgoskiej Szkoły Wyższej kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, logistyka, pedagogika, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne odebrało dyplomy. Uroczyste dyplomatorium się w auli im. doc. dr Ryszarda Ziętka, która wypełniła się po brzegi.

Statuetkę Prymusa studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018, z rąk JM Rektora – prof. nadzw. dra Włodzimierza Majewskiego odebrał Pan mgr inż. Robert Znaczko, absolwent kierunku logistyka, natomiast Statuetkę Prymusa studiów zawodowych ex aequo Pani lic. Karolina Bonin oraz lic. Rozalia Glazik – absolwentki kierunku pedagogika. Ponadto wyróżnieni zostali najlepsi absolwenci z poszczególnych kierunków.

Obok wyróżnień związanych z nauką, specjalną nagrodę i dyplom uznania z rąk JM Rektora BSW otrzymał mgr inż. Radosław Wojtasik – absolwent studiów magisterskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, który opatentował wynalazek będący przedmiotem przygotowywanej w Bydgoskiej Szkole Wyższej pracy magisterskiej.

» Zobacz również pamiątkowe zdjęcia z Rektorem oraz Dziekanami