Ułatwienia dostępu

Dyplomatorium

W dniu 10 grudnia 2022 r. absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Bydgoskiej Szkoły Wyższej kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, marketing cyfrowy,  logistyka, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne odebrali w czasie uroczystej gali dyplomy ukończenia studiów.

Tegoroczne dyplomatorium było dla uczelni wyjątkowym i historycznym wydarzeniem, ponieważ dyplomy z rąk JM Rektora BSW odebrali pierwsi licencjaci kierunku marketing cyfrowy oraz  magistrowie, którzy zakończyli kształcenie na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Statuetkę Prymusa Bydgoskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2021/2022, z rąk JM Rektora – prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego odebrała Pani mgr Emilia Otlewska, absolwentka kierunku fizjoterapia. Poza tym zostali wyróżnieni najlepsi absolwenci z poszczególnych kierunków oraz absolwenci, którzy w czasie studiów wspierali działalność Samorządu Studenckiego uczelni.

Absolwentom gratulujemy i przypominamy cytując wystąpienie JM Rektora prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego „Wyznaczanie sobie ambitnych celów  i  konsekwentne ich realizowanie jest najlepszą drogą do sukcesu. Dyplomy, które odbieracie są świadectwem ukończenia studiów, ale też nakładają obowiązek praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, a także ciągłego doskonalenia się – czyli cech wysoko cenionych przez pracodawców. Trafnie więc wybraliście kierunki studiów”.

→ Pobierz wszystkie zdjęcia z dyplomatorium