Ułatwienia dostępu

Uroczysta XX inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W dniu 7 października 2023 r. Bydgoska Szkoła Wyższa po raz XX zainaugurowała rok akademicki.

Wykład inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny w Ukrainie” wygłosił dr Janusz Zemke.

W auli im. doc. dr. Ryszarda Ziętka gościło oprócz licznie przybyłych studentów, którzy złożyli  ślubowanie i oficjalnie dołączyli do grona społeczności akademickiej BSW, wiele osób ze środowiska naukowego, gospodarczego oraz politycznego.

Pierwszy rok studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich rozpoczęło łącznie około 530 studentów. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa, ponieważ rozpoczyna ona obchody 20-lecia funkcjonowania uczelni.

W czasie uroczystości JM Rektor wręczył również wyróżnienia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Statuetką za osobisty wkład w rozwój Bydgoskiej Szkoły Wyższej uhonorowany został: mgr inż. Lech Różycki – Prezes  P.W. Lech w Bydgoszczy. Wyróżnienie odebrała także absolwentka Bydgoskiej Szkoły Wyższej: Pani lic. Agnieszka Harasiuk, której praca licencjacka na kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyskała III lokatę w konkursie  pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2021/2022.

Uczelnia rozpoczynając kształcenie pierwszych studentów w 2004 r. posiadała uprawnienia do prowadzenia jednego kierunku studiów, którym była administracja. Po 20  latach intensywnych działań związanych z poszerzaniem oferty edukacyjnej, Bydgoska Szkoła Wyższa posiada uprawnienia do kształcenia studentów na 13 kierunkach studiów w tym: licencjackich (administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, finanse rachunkowość, kosmetologia, marketing cyfrowy, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne), inżynierskich (budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka), magisterskich (administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Dynamiczny rozwój uczelni, wynika z zapotrzebowania podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego, na kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, posiadających nie tylko dobrze ugruntowaną wiedzę, ale również uniwersalne umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, niezbędne do sprostania wymogom rynku pracy. Uczelnia łączy dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, co wynika z rosnącej potrzeby prowadzenia kierunków studiów w taki sposób, aby jak najpełniej przygotowywały przyszłych absolwentów do pracy i kariery zawodowej.

Bydgoska Szkoła Wyższa poprzez swoją działalność edukacyjną przyczynia się do rozwoju miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości: