Wybierz język Język angielski Język ukraiński

Inżynieria transportu kolejowego

W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Logistyka Bydgoska Szkoła Wyższa oferuje nową specjalność: inżynieria transportu kolejowego.

Założeniem specjalizacji jest, aby student nabył wiedzę dotyczącą inżynierii w transporcie kolejowym i znał organizację przedsiębiorstw kolejowych, wszystkie działy transportu kolejowego i posiadał wiedzę dotyczącą procesów homologacyjnych elementów infrastruktury i urządzeń kolejowych oraz procesów certyfikacyjnych podsystemów.

Studenci zapoznają się m. in. z problematyką zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, organizacją transportu kolejowego, interoperacyjnością i certyfikacją w transporcie kolejowym, czy budową pojazdów szynowych. Specjalizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.