Masaż II stopnia

Bogactwo różnych technik i metod specjalnych masażu rozciągające się poza masażem klasycznym jest doprawdy ogromne. Specyficzne formy pracy z ciałem pacjenta pozwalają osiągnąć rezultaty szybciej i pewniej. Często umożliwiają działanie nawet tam, gdzie masaż klasyczny nie jest wskazany. Czym różnią się te techniki od „zwykłego” masażu? Przede wszystkim są bardziej specyficzne – ukierunkowane na wybrane działanie, a często również na wybrana tkankę. Wymagają przez to większych umiejętności manualnych i większej wiedzy, często również większego zaangażowania. Na kursie masażu II stopnia słuchacz pozna wybrane techniki z terapii manualnej, masażu tkanek głębokich, drenażu limfatycznego, masażu segmentarnego, sportowego i innych metod pracy z ciałem pacjenta. Dowie się też jak ocenić pacjenta i kiedy zastosować poszczególne techniki. Dzięki temu skuteczność jego zabiegów wzrośnie – a wraz z nią, mamy nadzieje, wzrośnie liczba zadowolonych pacjentów.

termin: Kurs rozpocznie się, gdy uzbiera się odpowiednia ilość osób.
Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (całość obejmuje 150 h)

 

Zgłoszenie na kurs
Masaż II stopnia

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.