Wybierz język Język angielski Język ukraiński

Mamy kolejną magisterkę – ADMINISTRACJA

Bydgoska Szkoła Wyższa na podstawie pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymała uprawnienia do prowadzenia kolejnych studiów magisterskich – na kierunku ADMINISTRACJA.

Kształcenie na studiach magisterskich rozpoczniemy 1 października 2022 roku, będą one realizowane w ciągu czterech semestrów i zakończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

Już dzisiaj zapraszamy do rekrutacji!

Do kształcenia mogą przystąpić kandydaci, którzy zakończyli kształcenie na studiach licencjackich kierunku administracja oraz na pokrewnych kierunkach studiów wpisujących się w dziedziny i dyscypliny nauki przypisane dla kierunku administracja.

#studiujbowarto