Ułatwienia dostępu

Pierwsi absolwenci studiów równoległych – bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w BSW

30 czerwca 2023 r. kształcenie zakończyli absolwenci prowadzonych po raz pierwszy przez Bydgoską Szkołę Wyższą studiów podyplomowych – równoległych na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Studia podyplomowe realizowane były równolegle do kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Miały na celu wieloaspektowe ujęcie praktycznego stosowania  profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwem państwa na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinny spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Egzamin podyplomowy przeprowadzili – kierownik studiów podyplomowych – doc. dr Justyna Ożóg oraz specjalista w dziedzinie zarządzania kryzysowego – dr Krzysztof Terebus.

Absolwentom gratulujemy zdanych egzaminów!

Zapraszamy do dalszego kształcenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej!

#studiujbowarto