25 I2019

Certyfikowany kurs RODO

Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych w celu rozszerzenia wiedzy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, przygotowaliśmy program dokształcenia z zasad i przepisów dotyczących ochrony informacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad ochrony danych osobowych.

Szkolenia ukierunkowane są na proces wdrożenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie 2016/679, czyli unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które wprowadza wiele nowych rozwiązań w obszarze ochrony danych, dotychczas nieznanych w polskim prawie, a na wszystkich przetwarzających dane osobowe nakłada szereg nowych obowiązków. Wdrożenie RODO wymaga zatem profesjonalnego przygotowania wszystkich pracowników, którzy będą realizowali zadania z tego zakresu.

Kurs odbędzie się 16-17 marca 2019 r. i zakończy się wydaniem certyfikatu BSW.

Zapisy: Certyfikowany kurs z zakresu RODO