Ułatwienia dostępu

Rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

2 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych na kierunkach Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych oraz zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego.

Świadectwa studiów podyplomowych słuchaczom wręczyli JM Rektor BSW – prof. BSW dr Włodzimierz Majewski wraz z kierownikiem studiów podyplomowych – doc. dr Justyną Ożóg.

Absolwentom studiów podyplomowych serdecznie gratulujemy!

#studiujbowarto