Cel studiów

Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Studia zapewniają uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie kynoterapii oraz przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem psa z osobami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe 2-semestralne przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych przede wszystkim nauczycieli (w tym nauczycieli szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów, logopedów, pielęgniarek, psychiatrów i wszystkich innych osób widzących możliwość urozmaicenia swojej pracy zawodowej motywatorem jakim jest odpowiednio wyszkolony i przygotowany pies.

Forma studiów

Kształcenie realizowane jest w systemie studiów niestacjonarnych, na zjazdach prowadzonych raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i w niedziele

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testu końcowego

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!