Podologia jest dziedziną medycyny, której zakres działań obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz postępowanie zachowawcze w obrębie kończyny dolnej. Aktualnie we współczesnym świecie, jak i w Polsce występuje duże zainteresowanie usługami w obszarze podologii. Zwiększające się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów podologów związane jest z procesami demograficznymi, rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz zwiększoną świadomością społeczeństwa w zakresie higieny i pielęgnacji stóp. Nabyte deformacje stóp na skutek wieloletnich obciążeń przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnych zmian patologicznych, a w wyniku chorób układu naczyniowego, powikłań ze strony cukrzycy czy choroby reumatycznej, pojawienia się również uciążliwych dolegliwości.

Cel studiów

Celem studiów jest  nabycie wysokospecjalistycznej wiedzy w zakresie diagnostyki, leczenia,  korekty wad stóp i deformacji oraz pielęgnacji w różnych dolegliwościach. Studia przygotowują do pracy w zakresie podologii ogólnej, kosmetycznej, sportowej oraz osób dorosłych i starszych.

Czas trwania studiów

 • liczba semestrów: 2
 • 60% zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych
 • kształcenie realizowane jest w formie studiów niestacjonarnych

Program studiów:

Słuchacze zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
 • Podologia ogólna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna stóp
 • Zabiegi podologiczne
 • Biomechanika kończyny dolnej
 • Problemy ortopedyczne stóp
 • Podstawy diabetologii
 • Dietetyka i żywienie
 • Chirurgia naczyniowa z flebologią
 • Rehabilitacja przeciwobrzękowa
 • Dermatologia uszkodzenia skóry
 • Mikrobiologia podologiczna
 • Terapia manualna w podologii

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z podologii kosmetycznej z rehabilitacją są głównie adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapii, dietetyki, lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli wychowania fizycznego.

Warunki zaliczenia

 • uczestnictwo w zajęciach
 • studia kończą się egzaminem dyplomowym

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!