Studia podyplomowe „Przywództwo i zarządzanie zespołem”, kierowane są przede wszystkim do: menedżerów, team liderów, kierowników jak również osób zarządzających zespołami czy projektami, ale również do osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Studia pozwolą Ci określić własny potencjał i typ przywódcy jakim jesteś. Zdefiniować mocne strony jak również wskazać Twoje słabości i pomóc Ci je zniwelować, tak abyś sprawnie zarządzał zespołem.

Dzięki studiom podyplomowym w BSW:

 • Poznasz i rozwiniesz swój potencjał menedżerski,
 • Nauczysz się jak zbudować własny wizerunek i  autorytet,
 • Poznasz techniki zarządzania i negocjacji,
 • Rozwiniesz umiejętności komunikowania się w relacjach indywidualnych i grupowych,
 • Poznasz koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów:

 • Szkoły i style zarzadzania
 • Rola i funkcje przywódcy w organizacji
 • Budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu
 • Komunikacja w organizacji
 • Wystąpienia publiczne – jak być słuchanym i zrozumianym
 • Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu,
 • Techniki negocjacji
 • ABC Human Resorce
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie wartościami
 • Savoir vivre w biznesie

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!