Adresaci

Studia skierowane są do: dietetyków, technologów żywienia, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów oraz lekarzy i pielęgniarek.

Cel

 • poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innym niż tylko somatyczne, przyczyn odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,
 • zdobycie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych, dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób,
 • wskazanie czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania,
 • zapoznanie się z możliwościami skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie odżywiania,
 • nabycie umiejętności motywowania do leczenia dietetycznego,
 • umiejętne przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych.

Plan studiów:

MODUŁ DIETETYCZNO-MEDYCZNY:

 1. Anatomia i fizjologia odżywiania się
 2. Dietoterapia chorób cywilizacyjnych
 3. EBM w dietetyce
 4. Farmakoterapia w żywieniu
 5. Medyczne standardy terapii zaburzeń odżywiania się
 6. Podstawy dietetyki
 7. Trendy żywieniowe
 8. Żywienie kliniczne
 9. Technologia żywności i żywienia

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY:

 1. Oddziaływanie środków masowego przekazu na odżywianie
 2. Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne w zakresie odżywiania
 3. Psychologia osobowości
 4. Psychologia żywienia i zaburzeń odżywiania się
 5. Kliniczny zarys zaburzeń odżywiania się
 6. Socjologia jedzenia

Warunki zaliczenia

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!