Adresaci

Studia skierowane są do: dietetyków, technologów żywienia, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów oraz lekarzy i pielęgniarek.

Cel

  • poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innym niż tylko somatyczne, przyczyn odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,
  • zdobycie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych, dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób,
  • wskazanie czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania,
  • zapoznanie się z możliwościami skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie odżywiania,
  • nabycie umiejętności motywowania do leczenia dietetycznego,
  • umiejętne przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych.

Plan studiów:

MODUŁ DIETETYCZNO-MEDYCZNY:

  1. Anatomia i fizjologia odżywiania się
  2. Dietoterapia chorób cywilizacyjnych
  3. EBM w dietetyce
  4. Farmakoterapia w żywieniu
  5. Medyczne standardy terapii zaburzeń odżywiania się
  6. Podstawy dietetyki
  7. Trendy żywieniowe
  8. Żywienie kliniczne
  9. Technologia żywności i żywienia

MODUŁ PSYCHOLOGICZNY:

  1. Oddziaływanie środków masowego przekazu na odżywianie
  2. Poradnictwo psychologiczne i dietetyczne w zakresie odżywiania
  3. Psychologia osobowości
  4. Psychologia żywienia i zaburzeń odżywiania się
  5. Kliniczny zarys zaburzeń odżywiania się
  6. Socjologia jedzenia

Warunki zaliczenia

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!