03 VI2019

Światowy Dzień Roweru

Dzisiaj jest Światowy Dzień Roweru! Jest to nowe święto, które dopiero w zeszłym roku zostało przyjęte przez Organizacje Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polaka. Zapraszamy do jak najczęstszego korzystania z roweru. My już to robimy.