23 III2018

Tłumy zainteresowanych na targach w Gdańsku.

Tłumy młodzieży przyciągnęły tegoroczne Targi Akademia, które odbyły się w kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród wystawców byli również przedstawiciele Bydgoskiej Szkoły Wyższej, którzy udzielali szerokiej informacji na temat wszystkich kierunków oferowanych przez BSW.