14 XI2019

Warsztaty z zasad racjonalnego żywienia

14 listopada w Bydgoskiej Szkole Wyższej odbyły się warsztaty zorganizowane przez Dziekana kierunku Dietetyka doc. dr n. med. Zdzisławę Kalisz z zasad racjonalnego żywienia dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

Warsztaty były podzielone na dwie części. W pierwszej, prowadzonej przez p. Sylwię Malak, omówiono zasady racjonalnego żywienia, uczestnicy tworzyli własne piramidy żywienia, następnie zostali zapoznani z nowo obowiązującą Piramidą Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo dostali możliwość analizy składu własnego ciała na profesjonalnym analizatorze składu ciała BIA.

W drugiej części, prowadzonej przez doc. dr inż. Przemysława Wasilewskiego, uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, w których uczyli się oznaczania białek i cukrów w produktach spożywczych, odpowiednio Metodą biuretową oraz Reakcją Molischa.