Ułatwienia dostępu

Wizyta delegacji Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny

W dniu 8 listopada 2023 roku Bydgoska Szkoła Wyższa gościła delegację Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Ukrainie. Delegacji przewodniczył Rektor tej uczelni prof. dr hab.  Olexander I Bezliudnyi. W toku spotkania z delegacją BSW pod przewodnictwem Rektora W. Majewskiego uzgodniono warunki współpracy między uczelniami w tym wymiany międzynarodowej studentów i pracowników dydaktyczno-naukowych. W najbliższym czasie nastąpi podpisanie przez strony stosownej umowy.