15 IX2021

Współpraca Międzynarodowa

Prorektor uczelni oraz Pełnomocnik ds. kierunku Fizjoterapia, prof. BSW dr hab.  Magdalena Hagner–Derengowska,  reprezentowała Bydgoską Szkołę Wyższą
na stażu kliniczno-naukowym w renomowanej Klinice Rehabilitacji w Bellinzona  w Szwajcarii.

Bydgoska Szkoła Wyższa od lat współpracuje z powyższą placówką w ramach umowy o współpracę międzynarodową. Jest to wspaniała możliwość wymiany doświadczeń oraz wiedzy,
a także współpracy kliniczno-naukowej. Realizacja stażu zaowocowała rozwojem nowych projektów badawczych oraz umiędzynarodowieniem kierunku fizjoterapia.

Jesteśmy dumni i życzymy dalszej  współpracy, rozwoju  oraz możliwości zdobywania  nowych doświadczeń praktycznych i klinicznych dla całego zespołu Fizjoterapii.