Ułatwienia dostępu

Wykłady studyjne w BSW

W dniu 14 stycznia 2024 r. studenci kierunków administracja oraz bezpieczeństwo narodowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej uczestniczyli w wykładach studyjnych wygłoszonych przez visiting professor z partnerskich uczelni w Kazachstanie:

  • Janguzhiyev MaxotZachodnio-Kazachstański Agrarno-Mechaniczny Uniwersytet w Uralsku Political Science
  • Maimanova Nurshat Nurkanovna Zachodnio-Kazachstański Agrarno-Mechaniczny Uniwersytet w Uralsku – Modern history of the countries of the East, Europe and America in the 21st century
  • Kazhiyeva ZhaniyaUniwersytet Shakorima w mieście Semej International economics