11 III2019

XII Bliny Prawosławne

9 marca 2019 r. w Auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej odbyła się coroczna biesiada Bliny. Była to już dwunasta odsłona wydarzenia religijno-kulturalnego, które gościło w murach naszej uczelni.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości m. in. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański oraz władze BSW – Rektor prof. dr Włodzimierz Majewski oraz Kanclerz mgr inż. Tomasz Makowski.

Imprezie towarzyszyły degustacja tradycyjnych blin oraz koncerty pieśni cerkiewnych, białoruskich, romansów rosyjskich i dumek ukraińskich.