Ułatwienia dostępu

Zacznij działać na własny rachunek!

Bydgoska Szkoła Wyższa od 1 sierpnia 2010 roku rozpoczęła realizację projektu pt. „Zacznij działać na własny rachunek!” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz promocja przedsię­biorczości i samozatrudnienia”.
Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Działania zaplanowane w projekcie obejmują kompleksową pomoc szkoleniowo-doradczą (ekonomiczną, księgową, prawną) oraz finansową na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Strona projektu: http://projekty.bsw.edu.pl/na-wlasny-rachunek