17 VII2018

Absolwenci administracji, bezpieczeństwa narodowego oraz pedagogiki po obronach

Lipiec w życiu uczelni, to przede wszystkim czas obron prac licencjackich, inżynierskich, czy też magisterskich. Tytuł licencjata uzyskali absolwenci kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe oraz pedagogika.  Wszystkim licencjatom serdecznie gratulujemy!