22 VI2018

Koniec roku szkolnego w Technikum Kolejowym

22 czerwca to dzień, w którym uczniowie Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy zakończyli rok szkolny. Był to wyjątkowy okres dla szkoły, ponieważ mury placówki opuścili pierwsi maturzyści. Warto wspomnieć, że Bydgoska Szkoła Wyższa sprawuje patronat merytoryczny nad technikum. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach studiów tj. Logistyka, Budownictwo czy Zarządzanie i inżynieria produkcji, na których są prowadzane specjalności związane z kolejnictwem.