04 XI2020

Bądź Zdrów

W dzisiejszych trudnych czasach, przede wszystkim musimy dbać o siebie nawzajem.

Stwórzmy wspólnie bezpieczne środowisko do nauki i zadbajmy o nasze wspólne zdrowie!

#StayHealthy #StudiujBoWarto