19 III2021

Bydgoszcz Czyta Małemu Misiowi

Kolejny raz Bydgoska Szkoła Wyższa ma zaszczyt wspomóc projekt „Bydgoszcz Czyta Małemu Misiowi”.
W otaczającym Nas świecie, gdzie czas biegnie coraz szybciej nauka dzieci jest kluczowa. Czytanie książek kształtuje ich osobowość oraz patrzenie na świat.

Organizatorami projektu w Bydgoszczy są nauczyciele: Amanda Fuss i Katarzyna Lorkowska z

Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia, których serdecznie pozdrawiamy!