Ułatwienia dostępu

Detektywistyka

Specjalność na kierunku bezpieczeństwo narodowe – studia I i II stopnia

Zawód detektywa obecnie zdobywa coraz większą popularność. Studia są adresowane w pierwszej kolejności do osób zamierzających podjąć pracę jako detektywi w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, oraz firmach trudniących się organizowaniem, zabezpieczaniem życia, pracy i służby (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska).

Studenci zdobywają aktualną wiedzę z zakresu usług detektywistycznych w aspekcie ich podstaw prawnych, aby mogli przygotowywać i wspierać procedury prawne, zgodnie z interesem klienta.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu detektywa. Studenci w ramach specjalizacji odbędą cykl zajęć przewidzianych w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. z 2020 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1776).

Ponadto studenci otrzymają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do efektywnego wykonywania zawodu detektywa, obejmującą takie zagadnienia jak: podstawy prawne i problematyka wykonywania usług detektywistycznych w Polsce oraz UE, taktyka i techniki pracy detektywa, analiza informacji. W ramach programu studiów przewidziane są warsztaty terenowe prowadzone przez licencjonowanych detektywów.