Ułatwienia dostępu

Dyplomatorium 2023

W sobotę, 9 grudnia 2023 roku, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Bydgoskiej Szkoły Wyższej kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, marketing cyfrowy, logistyka, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne.

W uroczystości oprócz absolwentów, ich rodzin i przyjaciół, uczestniczyli również zaproszeni goście: Poseł do Sejmu RP IX kadencji Jan Szopiński, delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych z Kazachstanu: Maxot Sanguzhiyev, doktor filozofii, starszy wykładowca Zachodnio-Kazachstańskiego Agrarno-Mechanicznego Uniwersytetu w Uralsku, Nurszat Majmanowa z Wydziału Historii, Ekonomii i Prawa z tego samego uniwersytetu oraz doc. dr Zhaniya Kazhieva z Katedry Ekonomiki i Finansów Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Shakorima w mieście Semej w północno-wschodnim Kazachstanie oraz wykładowcy Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali najlepsi absolwenci. Statuetkę Prymusa Bydgoskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2022/2023, z rąk JM Rektora – prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego odebrała Pani mgr Monika Orzechowska, absolwentka kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Absolwentom gratulujemy i przypominamy cytując wystąpienie JM Rektora prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego „Dyplomy, które odbieracie są świadectwem ukończenia studiów, ale też nakładają obowiązek praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, a także ciągłego doskonalenia się – czyli cech wysoko cenionych przez pracodawców. Trafnie więc wybraliście kierunki studiów”.

Zdjęcia z dyplomatorium do pobrania (archiwum zip)