Ułatwienia dostępu

Naukowcy z Kazachstanu z wizytą w Bydgoskiej Szkole Wyższej

28 listopada 2023 roku gościliśmy w naszej Uczelni troje pracowników naukowych z Kazachstanu. Maxot Sanguzhiyev, doktor filozofii, starszy wykładowca Zachodnio-Kazachstańskiego Agrarno-Mechanicznego Uniwersytetu w Uralsku, Nurszat Majmanowa z Wydziału Historii, Ekonomii i Prawa z tego samego uniwersytetu oraz doc. dr Zhaniya Kazhieva z Katedry Ekonomiki i Finansów Wydziału Humanistyczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Shakorima w mieście Semej w północno-wschodnim Kazachstanie. Goście spotkali się z Rektorem Bydgoskiej Szkoły Wyższej prof. BSW dr. Włodzimierzem Majewskim, kierownikiem Działu Dydaktyki BSW, a jednocześnie dziekanem kierunku Administracja doc. dr. Justyną Ożóg, dziekanem kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prof. BSW dr. hab. Adamem Sudołem, dziekanem Kierunków Logistyka, Budownictwo i Inżynieria Produkcji prof. BSW dr. hab. inż. Julianem Polańskim.

W trakcie wizyty omówiono zagadnienia dotyczące nawiązania współpracy naukowej pomiędzy naszymi uczelniami, w tym prowadzenie wymiany pracowników naukowych i studentów, organizowanie konferencji, sympozjów i staży.

W styczniu 2024 roku wyżej wymienieni pracownicy naukowi z Kazachstanu przeprowadzą cykl wykładów dla studentów BSW.