24 VII2019

E-administracja niezbędna w każdej branży

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z e-usługami pozwala na optymalizację procesów administracyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu organizacyjnym funkcjonowania administracji. E-administracja stanowi jeden z elementów wpływających na zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym i budowania zaufania do funkcjonujących mechanizmów państwa.

E-administracja jest specjalnością mającą na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Student poznaje podstawowe metody, techniki, systemy teleinformatyczne wykorzystywane w administracji – kierowanie administracją za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych (profil zaufany, elektroniczny obieg dokumentów, dostępne usługi, elektroniczny podpis,), nabywa umiejętność rozpoznawania potrzeb cyfrowych urzędu (kierunki rozwoju informatyzacji w administracji i samorządzie, zarządzanie dokumentami i pracami w urzędzie), zna obsługę systemów operacyjnych urzędu, tworzenia i zabezpieczania baz danych, potrafi projektować proste systemy typowe dla administracji, potrafi tworzyć i planować (e-usługi związane z bankowością, e-usługi w obszarach pracy i nauki, e-zdrowie, e-sąd, e-recruitment), zdobywa kompetencje cyfrowe (wykluczenie cyfrowe, e-szkoła, kompetencje urzędników).