18 I2018

Jubileusz 15-lecia Chóru Kameralnego „Akolada”

Chór Kameralny „Akolada” powstał w 2002 roku, a od roku 2007 działa pod patronatem Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Dyrygentem  Chóru od samego początku jest prof. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz.  Zespół aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Bydgoszczy koncertując i zapewniając muzyczną oprawę wydarzeń związanych z działalnością instytucji kulturalnych i administracyjnych miasta. W Bydgoskiej Szkole Wyższej podczas corocznej inauguracji roku akademickiego i dyplomatorium uświetnia te ważne w życiu każdego studenta uroczystości. Występuje także w części artystycznej organizowanej przez Parafię Prawosławną w Bydgoszczy z udziałem BSW imprezy Bliny.  Koncertował także za granicą, między innymi w Szwajcarii, Hiszpanii, Danii, Niemczech, Bułgarii, na Litwie i we Włoszech.

Jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród na międzynarodowych oraz ogólnopolskich  konkursach i festiwalach muzyki chóralnej.

Z okazji Jubileuszu, w dniu 12 stycznia 2018 roku w Domu Polskim w Bydgoszczy, odbył się koncert jubileuszowy z udziałem solistki Opery Paryskiej Agaty Schmidt i pianisty Pawła Wakaracego. Podczas części oficjalnej dyrygent prof. dr  hab. Renata Szerafin-Wójtowicz odznaczona została nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Założyciel BSW Jan Skotarczak i Rektor Włodzimierz Majewski, składając gratulacje, przekazali
dla upamiętnienia Jubileuszu statuetkę wykonaną przez bydgoskiego artystę rzeźbiarza Aleksandra Dętkosia.

Społeczność akademicka Bydgoskiej Szkoły Wyższej przyłącza się do gratulacji i życzy, by artystyczna działalność Chóru przynosiła całemu zespołowi wielu dalszych sukcesów w konkursach i festiwalach na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.