25 V2021

Kierunek Fizjoterapia z akredytacją PKA

Bydgoska Szkoła Wyższa uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej  dla kierunku Fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kolejne 6 lat. W uchwale zwrócono uwagę na wysokiej jakości praktyki zawodowe oraz relacje uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Po głębokiej analizie stwierdzono, iż realizowany proces kształcenia umożliwia studentom realizacje założonych efektów uczenia się.

Wybierając BSW masz pewność praktycznej nauki zawodu na bardzo wysokim poziomie.