17 V2021

Wizyta Rektora BSW u wieloletniego Interesariusza

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD PRZEMYSŁÓWKA obchodzi Jubileusz 30-lecia firmy.

Od ponad 11 lat jako Interesariusz zewnętrzny współpracuje z Bydgoską Szkołą Wyższą w zakresie kształcenia studentów na kierunku budownictwo.

Z tej okazji w siedzibie firmy Rektor prof. BSW dr Włodzimierz Majewski wręczył Prezesowi Zarządu Panu mgr inż. Andrzejowi Wosikowi uczelnianą statuetkę oraz list gratulacyjny.