11 V2020

Kolejna partia przyłbic przekazana

Bydgoska Szkoła Wyższa w odpowiedzi na apele szpitali, o niezbędne wyposażenie ochronne na czas epidemii, przekazała kolejną partię 50 przyłbic ochronnych dla służby zdrowia. Tym razem na ręce Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy – płk dr n. med. Roberta Szyca.
Przyłbice w imieniu władz Bydgoskiej Szkoły Wyższej przekazane zostały przez
doc. dr Justynę Ożóg – Kierownika Działu Dydaktyki.
Uważamy za swój obowiązek wspomaganie lekarzy i personelu medycznego w tej niełatwej walce z COVID-19.