12 V2020

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,
wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz studentkom i studentom kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoskiej Szkole Wyższej,
wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym oraz spokoju i satysfakcji z pracy w tej trudnej służbie

życzy

Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej