Ułatwienia dostępu

Konferencja prasowa

Pierwszego lipca 2010 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz naszej uczelni oraz zaproszonych gości.
 /></a><a rel=Dziennikarzom pokazaliśmy nowy budynek BSW znajdujący się przy ul. Kaszubskiej oraz przedsta­wiliśmy w jaki sposób studenci, od października, będą mogli korzystać z nowocze­śnie wyposażonych pracowni. W zmodernizo­wanym, cztero­kondygna­cyjnym budynku znaj­dują się dwie sale wykładowe (każda na 60 miejsc), cztery sale dydaktyczno-ćwiczeniowe (25-45 miejsc), sala komputerowa (20 stanowisk), cztery pracownie specjalistyczne – kosmetologiczne i fizjo­terapeutyczne.
W pracowniach znajdują się stoły do masażu, stoły rehabilitacyjne oraz indywidualne stanowiska kosmetyczne. Do dyspozycji studentów uczelnia oddała sprzęt spełniający najwyższe, europejskie standardy. Jego możliwości zaprezentowały studentki kosmetologii podczas specjalnego pokazu.