Wybierz język Język angielski Język ukraiński

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową!

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy. Jeśli Twoja praca porusza problematykę związaną z Bydgoszczą i współgra z aktualnymi potrzebami miasta, wyślij ją do nas. Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.

Czekamy na prace dyplomowe, które zostały obronione w roku akademickim 2020/2021, tj. od 1.10.2020 do 31.12.2021. Muszą one dotyczyć problematyki związanej z naszym miastem, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

•  prace magisterskie i doktorskie
I miejsce – 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

•  prace inżynierskie i licencjackie
I miejsce – 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto.

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

 

więcej informacji pod linkiem:

https://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/