24 III2020

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Informujemy, że zgodnie z podpisanym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego rozporządzeniem z dnia 12 marca 2020 r. , ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone