24 III2020

Zarządzenie Rektora w sprawie nauczania zdalnego

PDF: Zarządzenie Rektora 2/3/2020 w sprawie nauczania zdalnego w Bydgoskiej Szkole Wyższej