07 VII2021

Obrony prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo

Dnia 5 i 6 lipca 2021 r. odbyły się obrony na studiach magisterskich kierunku Pielęgniarstwo.

Promotorami prac dyplomowych byli: dr Nowakowska, dr Rzepka, dr Dahms, doc. dr Kalisz, dr Łukomska.

Wszystkim serdecznie gratulujemy ukończenia studiów i życzymy sukcesów zawodowych!