01 VII2021

Obrony prac licencjackich na kierunku administracja

1 lipca 2021 r. odbyły się obrony na studiach licencjackich – kierunek administracja.

Promotorami prac dyplomowych byli: doc. dr Justyna Ożóg , doc. dr Joanna Kierzkowska.

Wszystkim licencjatom serdecznie gratulujemy ukończenia kształcenia i zapraszamy na uzupełniające studia magisterskie!