Ułatwienia dostępu

Pierwsi absolwenci studiów równoległych – e-administracja w BSW

14 maja 2024 r. kształcenie zakończyli absolwenci prowadzonych po raz pierwszy przez Bydgoską Szkołę Wyższą studiów podyplomowych – równoległych na kierunku e-administracja.

Studia podyplomowe realizowane były równolegle do kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku administracja.

Nowoczesne technologie, obligują do proponowania nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem elektronicznej administracji, opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej i poza nią.

Studia podyplomowe miały na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Egzamin podyplomowy przeprowadzili – kierownik studiów podyplomowych – doc. dr Justyna Ożóg oraz specjalista w dziedzinie administracji publicznej – doc. dr inż. Andrzej Baranowski.

Absolwentom gratulujemy zdanych egzaminów!

Zapraszamy do dalszego kształcenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej!

#studiujbowarto