Ułatwienia dostępu

Porozumienie o współpracy

Dziś w Sali Tradycji zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego a Bydgoska Szkoła Wyższa.

Stosowne dokumenty ✍️ podpisali Dowódca płk Witold Bartoszek oraz rektor BSW prof. dr Włodzimierz Majewski.

Wspólne działanie 🤝 na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodego pokolenia Polaków jest naszym priorytetem, a także tworzenia społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia Sali Tradycji, przeznaczenia oraz zadań do jakich jest przeznaczona.

🖊por. Marzena Rozenkiewicz
📸1BLog