04 II2021

Projektowanie i drukowanie w technologii 3D

Tajniki projektowania 3D z wykorzystaniem programu SOLIDWORKS poznają studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Na przełomie lutego i marca br. 10 osób będzie uczyć się projektowania i drukowania w technologii 3D. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik gwarantuje uzyskanie certyfikatu CSWA. Udział w kursie oraz egzaminie certyfikującym jest bezpłatny. Nowe, cenione na rynku pracy umiejętności można zdobyć w ramach realizowanego na uczelni projektu „Kompetencje i umiejętności XXI wieku – studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej”.

W ramach projektu w sumie 60 studentów będzie mogło nabyć kompetencje i umiejętności w zakresie programowania i drukowania 3D. Zajęcia odbywają się w 10 osobowych grupach, w dedykowanej do tego pracowni, wyposażonej w profesjonalne drukarki 3D oraz komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

W czasie trwającego 30 godz. kursu uczestnicy poznają i przećwiczą m.in.: projektowanie obiektów 3D; modelowanie trójwymiarowej przestrzeni; sporządzanie rzutów, przekrojów, widoków do dokumentacji technicznej oraz wykonywanie wizualizacji. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników certyfikatu CSWA na korzystanie z programu SOLID WORKS. Aby go otrzymać, trzeba pomyślnie zdać egzamin zewnętrzny.

Umiejętność korzystania z oprogramowania do modelowania 3D jest ceniona na rynku pracy. Z programu Solidworks korzystają m. in. firmy projektowe oraz przedsiębiorstwa produkcyjne posiadające działy projektowania. Zdobycie nowych, cenionych na rynku pracy umiejętności otwiera przed studentami BSW nowe perspektywy zawodowe i wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

Udział w organizowanym przez uczelnię szkoleniu „Projektowanie 3D” przewidziany jest dla studentów czterech ostatnich semestrów na kierunkach: Budownictwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Osoby chętne z tej grupy, mogą zgłaszać się do kolejnych edycji szkolenia pisząc na adres: rekrut.kompetencje@bsw.edu.pl
Informacje i zapisy na wszystkie dostępne w ramach projektu szkolenia i staże dostępne są na stronie Akademickiego Biura Karier BSW.