Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe – Osteopatia

Bydgoska Szkoła Wyższa na podstawie zawartej w dniu 02.06.2021 r. umowy o współpracy z STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY w Warszawie przystąpiła do wdrażania programu kształcenia z zakresu osteopatii – studia podyplomowe. Kształcenie to opierać się będzie na scaleniu wszystkich nurtów osteopatii i nauczania jej na najwyższym poziomie zgodnie z przesłaniami i wskazówkami samego mistrza A.T. Stilla. Program nauczania realizować będą specjaliści osteopatii z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zajęcia prowadzone będą w języku obcym z tłumaczeniem konsekutywnym.

» O kierunku osteopatia na studiach podyplomowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej

» STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY