Ułatwienia dostępu

Umiędzynarodowienie kształcenia studentów BSW

Delegacja Samorządu Terytorialnego Republiki Łotwy z wizytą w Bydgoskiej Szkole Wyższej.
W dniu 28 listopada 2023 roku Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej przyjął delegację Republiki Łotwy – Samorządu Terytorialnego Daugavpils w osobach dr Kristine Kunicka i Peteris Dzalbe. Wymienieni są również działaczami Związku Polaków na Łotwie, w którym Peteris Dzalbe pełni funkcję Prezesa Zarządu tego Związku. W trakcie spotkania z udziałem Kierownika Działu Dydaktyki BSW doc. dr Justyny Ożóg uzgodniono udział gości w procesie kształcenia studentów na kierunku administracja studia I i II stopnia, a także możliwości realizacji praktyk studentów w administracji samorządowej na terenie Republiki Łotewskiej. Delegacja przekazała na rzecz uczelnianej biblioteki trzy egzemplarze monografii doktoratu Kristine Kunieckiej pt. „Polacy i język polski w Łatgalii”.